INFO: +420 571 452 267 | obec@prznouvsetina.cz
Dnes je 26. května 2024 a svátek má Filip 14°C | Zítra Valdemar 23°C

Římskokatolická farnost Pržno

-
Informace

Římskokatolická farnost Pržno

Nadpis článku

Římskokatolická farnost Pržno

O farnosti

Římskokatolickou farnost v Pržně tvoří společenství křesťanů z obcí Pržno, Jablůnka, Kateřinice, Ratiboř a Mikulůvka. Do jejího života se také zapojují lidé z dalších okolních obcí či měst. Centrem farnosti je kostel Narození Panny Marie v Pržně, jehož základní kámen byl položen v roce 1886 a stojí na místě původního dřevěného kostelíka, který byl v té době stržen. V čele farnosti stojí P. Jerzy Piotr SZWARC, administrátor excurrendo se sídlem v Hošťálkové. V občansko – právním smyslu je farnost právnickou osobou, jejím zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké a statutárním zástupcem je její administrátor. Ve farnosti je ustanovena farní rada jako poradní orgán ve věcech pastoračních a ekonomických. Farnost Pržno je součástí děkanátu Vsetín, který organizuje další aktivity (Centrum pro rodinu, Charita, nemocniční kaplani, akce pro mládež) a poskytuje servis farnostem (vedení účetnictví, služba technického administrátora atd.). Větší část farní budovy v Pržně je Arcibiskupstvím olomouckým pronajatá k užívání jako soukromý byt, zbývající část využívá farnost.

Pravidelné bohoslužby a akce během církevního roku (*)

Neděle 8:45 mše sv.

Úterý 18:30 mše sv.

Pátek 18:30 mše sv.

Návštěvy nemocných s udělováním svátostí - 1x měsíčně, zpravidla 1. pátek v měsíci.

Návštěvy Domova se zvláštním režimem v Pržně - 1x měsíčně.

Páteční adorace při svíčkách (zpravidla co 14 dní).

Jednodenní duchovní obnovy pod vedením cizího kněze se konají v adventní a postní době na faře v Hošťálkové.
 

V adventní době se ve všední dny mše sv. slaví v tichu při svíčkách, následuje společná večeře na faře.

Ve vánoční době v neděli na Svátek sv. rodiny obnovují manželé své sliby.

V závěru vánoční doby probíhá v jednotlivých obcích Tříkrálová sbírka.

V měsíci únoru bývá v kostele příležitost k přijetí svátosti nemocných.

V postní době se jednotlivé obce farnosti střídají ve vedení křížových cest.

O Veliké noci obnovují všichni své křestní závazky.

V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti.

V květnu také bývá vícedenní farní výlet.

V červnu o slavnosti Těla a Krve Páně bylo obnoveno procesí.

Titulární slavnost kostela (pouť) připadá na 8. září a slaví se v neděli s přihlédnutím k poutím v Růžďce a v Hošťálkové.

V měsíci září je slavnost Poděkování za úrodu ("dožínky").

V říjnu se provádí sbírka na misie s připraveným pohoštěním ("misijní koláč").

Taktéž v říjnu je jednodenní farní pouť na některé mariánské poutní místo.

Začátkem listopadu jsou dušičkové pobožnosti na hřbitovech.

Koncem listopadu na slavnost Krista Krále obnovují ministranti své sliby.

(*) Mimořádně nebo sezónně může dojít ke změně, aktuální informace jsou uvedeny v ohláškách na nástěnce vedle vchodu do kostela.

Společenství a uskupení ve farnosti
 • farní rada
 • farní chrámový sbor
 • farní scholička
 • ministranti
 • společenství Modlitby matek
 • společenství Živého růžence
 • Eucharistická hodina (jednotlivci)
Některé životní situace
 • křest se uděluje po přípravě žadatele nebo rodičů dítěte, je potřeba v předstihu kontaktovat administrátora farnosti
 • výuka náboženství ve školách: v Hošťálkové a v Ratiboři probíhá podle počtu přihlášených dětí, přihlášky se odevzdávají nejpozději začátkem září
 • svátost manželství se uděluje po přípravě snoubenců, je potřeba v předstihu cca 6 měsíců kontaktovat administrátora farnosti, část přípravy probíhá v Centru pro rodinu Vsetín
 • potvrzení o křtu vydává administrátor farnosti
 • příležitost ke svátosti smíření bývá vždy přede mší sv.
 • svátosti umírajícím se udělují dle možností ihned, kontaktovat administrátora farnosti
 • v případě pohřbu je nutné nejprve domluvit termín s administrátorem farnosti, teprve poté s pohřební službou
Kontakty

Římskokatolická farnost Pržno

Sídlo: Pržno 52, 756 23 Pržno

IČO: 48739405

Číslo účtu: 231535707/0300

Statutární zástupce farnosti: P. Jerzy Piotr SZWARC - administrátor excurrendo

Kontaktní adresa: Hošťálková 155, 756 22 Hošťálková

Mobil: 731 740 358

E-mail: fahostalkova@ado.cz

V případě naléhavé situace při nedostupnosti administrátora farnosti kontaktujte faru Vsetín na telefonu 571 411 692

Sledujte nás i na sociálních sítích